Oppstartmøte for gutter og jenter født 2011

IL Sandviken ønsker velkommen til informasjonsmøte i IL Sandviken sitt klubbhus tirsdag 22. august i forbindelse med oppstart av aktiviteter (fotball, håndball og basketball) for gutter og jenter født 2011. Adresse: Øyjordsveien 6.

Informasjonsmøte nr. 1 - Jenter:
Jentene fra 1. trinn med foreldre møter i klubbhuset kl 1730. Jentene blir med noen av klubbens trenere på en av våre fotballbaner for lek med fotball. Foreldre blir igjen i klubbhuset og får informasjon fra klubben. Ferdig senest kl 1830.

Informasjonsmøte nr. 2 - Gutter:
Guttene fra 1. trinn med foreldre møter i klubbhuset kl 1830. Guttene blir med noen av klubbens trenere på en av våre fotballbaner for lek med fotball. Foreldre blir igjen i klubbhuset og får informasjon fra klubben. Ferdig senest kl 1930.

Om IL Sandviken:
Idrettslaget Sandviken holder til på Stemmemyren sentralt i Sandviken. Klubben har over 50 lag i basket, håndball og fotball. IL Sandviken er mest kjent for sine gode tradisjoner innen kvinnefotball og for sin sosiale rolle for unge menneskers gode oppvekst og utvikling i Sandviken.

Sandviken har siden 1945 bygget tradisjoner og verdier i tråd med det beste av norsk idrett. På Bergens mest benyttede idrettsplass, Stemmemyren idrettsarena, har klubben sine kjerneaktiviteter på fotballbaner og inne i Stemmemyrshallen. Her samarbeider og styrker toppidrett og breddeidrett hverandre gjensidig. Det sportslige kombineres med sosiale arrangementer. Klubben har en viktig sosial funksjon for mange unge i dette området av Bergen.

Sandviken driver aktiv breddeidrett innen fotball, håndball og basket. Det er flest medlemmer av bydelens unge, men også tilbud for voksne sprekinger og de av oss som ikke er veldig spreke. Dersom du ikke finner tilbud som passer for deg, er vi åpne for nye initiativ.

Klubben driver videre ulike sosiale tilbud som diskotek, samt utleielokaler i klubbhuset på Stemmemyren. Idrett og sosialt miljø hører sammen, og forklarer klubbens suksess med å etablere og opprettholde en av de aller viktigste sosiale institusjonene i bydelen.

IL Sandviken er et åpent og inkluderende idrettslag. Alle er velkomne til å delta slik klubbens visjon idrett og sosialt miljø for alle tilsier. Deltakelse er tuftet på laginnsats, vennskap, samhold og sunn konkurranse. Klubbens verdier inkluderer Fair Play, ren idrett og nulltoleranse mot diskriminering.

Å drive et idrettslag som bidrar til et sterkt og trygt miljø for barn og ungdom, kommer ikke av seg selv. Det er støttespillere, aktive spillere, ledere og trenere, dugnadsgjenger og mange andre som bidrar til klubbens aktiviteter og sosiale miljø. De fleste av disse er foreldre av barn som er medlemmer i klubben. Vi håper så mange foreldre som mulig engasjerer seg for å opprettholde og videreføre den institusjonen klubben er for barn og ungdom i bydelen. Gjennom klubben skapes nye og gode vennskap som gjerne varer livet ut.

Noen av tilbudene som klubben tilbyr:

Gym-gøy på Hellen skole: Håndballgruppen har arrangert gym-gøy på Hellen skole en gang i uken. Her har elevene blitt introdusert for forskjellige aktiviteter ledet av foreldrene på trinnet. Ball-lek, håndball, fotball, dans, barneleker og klassiske gym aktiviteter. Tilbudet avhenger av foreldre fra 1. trinn som ønsker å drive dette videre høsten 2017.

Håndball:
Starter fra og med 2. trinn som jente- og guttelag eller kombinasjonslag, avhengig av interesse. Det er foreldre på trinnet som er trenere og lagledere. Lagene hadde utgangspunkt i Gym-gøy.

Basket:
Starter fra og med 2. trinn som jente- og guttelag. Det er foreldre på trinnet som er trenere og lagledere.

Breddefotball:
Starter fra og med 1. trinn med egne jente- og guttelag. Det blir tildelt treningstider på Dumpen (IL Sandviken sin egen bane). Det er foreldre på trinnet som er trenere og lagledere. Totalt ca 40 lag i denne avdelingen.

Fotballfritidsordning - FFO:
Fra og med 3. trinn til og med 7. trinn kan man gå på FFO i klubben. Dette er et meget populært tilbud for jenter og gutter og foregår i SFO-tiden (frem til kl 1600) på Stemmemyren. Man kan velge mellom 1 til 4 dager i uken. Det er egne trenere fra blant annet Sandvikens toppfotballavdeling som kjører dette opplegget.

Sandviken Akademiet:
Nystartet tilbud for ungdom på 8.-10. trinn. Både fotball og basistrening både før og etter skoletid fra 1-4 dager i uken. Drives av Madeleine Giske.

Klubbhuset:
Benyttes av klubbens medlemmer til møter og kurs i regi av klubben. Klubbhuset kan også leies til private anledninger (jubileer, dåp, bryllup etc).

Les mer om klubben på www.ilsandviken.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift