Stilfull åpning av nye STEMMEMYREN

«Likestillingen i fotball har nådd et nytt mål» Sandviken-legende og fotball-likestillingsforkjemper Jan Reidar Rasmussen oppsummerer med sedvanlig treffsikkerhet en følelsesladet åpningsdag på nye Stemmemyren.

De var der alle sammen, - de som i idrettslaget hadde kjempet for en arena etter Toppseriens krav - med Mette Hammersland som den drivende kraft.

De var der fra Byrådet, - de som har vist betydelig evne til prioritering og kraft til gjennomføring, da den forrige idrettsbyråden på en pinlig måte brøt samarbeidet med idretten og skrinla nye Stemmemyren.

De var der i fullt mon fra idrettens mange organer og ville være i glansen og med på festen. De var sågar kommet ifra Oslo til denne begivenheten.

De var der i hundrevis, - de som hele det nye Stemmemyren er bygget for, jenter og gutter i Sandvikens hvite og røde drakter, - åpningsdagens aktive fra Medkila, Ny-Krohnborg og Sandviken.

Sammen med et mylder av foreldre, søsken, venner og ledere fra Varegg ble tilskuerkapasiteten satt på prøve.

Bergen Kommune hadde invitert mange gjester til en samling i VIP-rommene før kampstart, Sandviken - Medkila. Idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen mente rammen på 66 millioner kroner var vel anvendt. Etter fratrekk av senere innkomne tippemidler blir kommunens andel 53 mill. Dette anleggets standard og utforming er en full imøtekommelse av kravene som i dag stilles i Toppserien kvinner. Med en total oppgradering av «Grusen» som en innbydende arena for spesielt de yngre, har vi oppnådd at begrepene folkehelse, bredde og barnefotball kan alle finne sin plass sammen med spillerne fra Toppserien. De største brukerne av anlegget blir Sandviken og Varegg.

Når åpningen av denne prakten rører mest de som tilhører Sandviken har det sin historiske bakgrunn. Et bilde i klubbhuset fra 1946 forteller om fedre med hatt som etter middag stiller på dugnad for å fullføre den kommunalt vedtatte grusbanen. Vi som har vært med noen år skal ikke la nostalgien få overtaket, men det er av og til nødvendig å stoppe opp og tenke igjennom utviklingen.

At byens ordfører Marte Mjøs Persen, med en fortid som Sandviksjente, holdt en tale om fotball og likestilling som må være den beste noen norsk ordfører har holdt, topper det hele.

Det var nok ikke bare referenten som lot seg begeistre.

I tillegg til det offisielle, med selve åpningen i tradisjonell stil ute på banen med snorklipping, taler og begeistring, må det spesielt nevnes at både Toppfotball kvinner og Fotball senior herrer sto for meget hyggelige og samlende arrangement i alle de planlagte pausene som fotballen har. Lokalitetene er de beste og vil sikkert bli brukt flittig.

De sportslige resultatene er omtalt andre steder. Referenten som bare er oppvokst et bekkaspark fra grusbanen, er selvsagt ikke upartisk på en dag da tårene presset seg frem.

Referent: Jan Reidar Rasmussen

Mette Hammersland og Jan Reidar Rasmussen reflekterer over den lange og kronglete veien til nye Stemmemyren, et anlegg som ikke ville ha vært mulig uten deres innsats gjennom flere tiår.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift