ILSandviken

Informasjon

Informasjon

Idrettslaget Sandviken holder til på Stemmemyren sentralt i Sandviken. Klubben har over 50 lag og nærmer seg 1000 medlemmer med vekt på basket, håndball og fotball. IL Sandviken er mest kjent for sine gode tradisjoner innen kvinnefotball og for sin sosiale rolle for unge menneskers gode oppvekst og utvikling i Sandviken.

Sandviken har siden 1945 bygget tradisjoner og verdier i tråd med det beste av norsk idrett. På Bergens mest benyttede idrettsarena, Stemmemyren idrettsplass, har klubben sine kjerneaktiviteter på fotballbaner og inne i Stemmemyrshallen. Her samarbeider og styrker toppidrett og breddeidrett hverandre gjensidig. Det sportslige kombineres med sosiale arrangementer. Klubben har en viktig sosial funksjon for mange unge i det viktigste området av Bergen.

Sandviken er et merkenavn i norsk idrett grunnet klubbens langvarige posisjon i norsk kvinnefotball. Klubben er bredt respektert for sine resultater og vesentlige bidrag til å bygge norsk kvinnefotball basert på gode holdninger og sunn sport.

Sandviken driver aktiv breddeidrett innen fotball, håndball og basket. Klubben har til sammen ca. 50 lag og nær 1000 medlemmer. Det er flest medlemmer av bydelens unge, men også tilbud for voksne sprekinger og de av oss som ikke er veldig spreke. Dersom du ikke finner tilbud som passer for deg, er vi åpne for nye initiativ.

Klubben driver videre ulike sosiale tilbud som diskotek og ungdomsklubb, samt utleielokaler i klubbhuset på Stemmemyren. Idrett og sosialt miljø hører sammen, og forklarer klubbens suksess med å etablere og opprettholde en av de aller viktigste sosiale institusjonene i bydelen.

IL Sandviken er et åpent og inkluderende idrettslag. Alle er velkomne til å delta slik klubbens visjon ”idrett og sosialt miljø for alle” tilsier. Deltakelse er tuftet på laginnsats, vennskap, samhold og sunn konkurranse. Klubbens verdier inkluderer Fair Play, ren idrett og nulltoleranse mot diskriminering.

Å drive et idrettslag som bidrar til et sterkt og trygt miljø for mange unge mennesker, kommer ikke av seg selv. Vi takker alle støttespillere, aktive, ledere og trenere, dugnadsgjenger og alle andre som bidrar til klubbens aktiviteter og miljø. Vi trenger denne støtten på hverdager så vel som ved de store anledninger. Det er dette samholdet og denne støtten som gjør Sandviken sterkere og tilbudene bedre.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift