ILSandviken

Informasjon

Informasjon

IL Sandviken klubbhus «Paviljongen» har sin sentrale og fantastiske beliggenhet høyt hevet over Stemmemyren Idrettsplass i Øyjordsveien 6. Klubbhuset er idrettslagets naturlige møte og samlingsplass for klubbens ulike aktiviteter. Klubbhuset inneholder lokaler tilpasset møtevirksomhet, og forsamlingslokaler for sosiale begivenheter.

Følgene lokaler er aktuell for lån/utleie :

Paviljongen Festlokalet Paviljongen dekket til fest
Lokalet utgjør ca. 150 m2 og er egnet for selskaper inntil 70 personer. I tilknytning til lokalet kan kjøkken disponeres med dekketøy til inntil 70 personer.

Mølstadrommet 

Lokalet utgjør ca 50 m2 og er egnet for møter inntil 30 personer. I tilknytning til lokalet kan kjøkken disponeres med dekketøy til inntil 30 personer.

 

Prisliste utleie/bruk

PAVILJONGEN m/kjøkken 
Hverdager: kr.1500,- inkludert utvask 
Helg : 
Alternativ 1 
Torsdag kl. 18:00 til Lørdag kl. 12:00 kr. 5.500,- inkludert utvask + anlegg/projektor
Alternativ 2 
Fredag kl. 17:00 til Søndag kl. 12:00 kr. 6.500,- inkludert utvask + anlegg/projektor
Alternativ 3
Lørdag kl. 13:00 – Søndag kl. 13:00 kr. 5.500,- inkludert utvask + anlegg/projektor

Medlemmer av IL Sandviken får kr. 1000,- i rabatt ved leie av dette rommet. 

 

MØLSTADROMMET m/kjøkken 

Hverdager: kr. 500,- Gratis for internt bruk.
Helg (kun hvis Paviljongen er ledig): kr 1.500,- inkludert utvask. 

Medlemmer av IL Sandviken får kr. 500,- i rabatt ved leie av dette rommet i helg.

 

REGLEMENT FOR UTLEIE AV IL SANDVIKEN KLUBBHUS

Ved leie av IL Sandvikens klubblokaler godtar leietaker følgende regler:

  • Leietaker gis adgang til leide lokaler i søkt tidsrom ihht bestilling.
  • Avtalen gjelder de lokaler som er omsøkt og innvilget bruk av ihht søknad.
  • Nøkler utleveres mot fremvisning av kvittering for innbetalt leiebeløp etter avtale med ansvarlig utleier.
  • Tilbakelevering av nøkler gjøres etter avtale med ansvarlig utleier
  • Leietaker skal tilbakeføre lokalene i samme forfatning som ved overtakelse av leieforholdet.
  • Boss etter eget arrangement deponeres i egen avfallscontainer ved innkjørsel til klubbhuset.
  • Røyking innendørs er selvfølgelig forbudt.
  • Leier plikter å gjøre seg kjent med de brannsikkerhetsmessige forhold i bygget og kjenne til rømningsveier og slukkeutstyr.
  • Leietaker forplikter seg til å erstatte ødelagt inventar, løsøre og utstyr som er en konsekvens av utleieforholdet.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift